L'Arada

L'Arada creativitat social és una cooperativa de treball sense ànim de lucre i d'iniciativa social que des de les pràctiques pròpies de l'Economia Social i Solidària, es dedica a la promoció social i comunitària de col·lectius, territoris, pobles i barris, acompanyant espais de creativitat social i acció col·lectiva.


Som un equip multidisciplinar, provinent dels camps de l’ecologia, les ciències ambientals, la sociologia, les polítiques, el disseny i la comunicació. Creem espais de reflexió, investigació i acció per tal de construir col·lectivament nous models de desenvolupament comptant i empoderant les comunitats locals.

 

Què fem?

Treballem la promoció comunitària i sostenible del territori com a valor metodològic transversal en qualsevol comunitat. Ho fem des de diferents aproximacions de processos de participació social implicativa, de planificació i acció col·lectiva del territori, de ruralització de la perspectiva històrica, de diàleg i reconstrucció de el contorn social, urbà i el món rural, en la recuperació i visualització de la memòria popular i de les diferents identitats col·lectives, en l'acompanyament de processos d'organització. Totes les nostres intervencions es basen en la creació i foment d'espais de creativitat social (la construcció de coneixement a través de l'diàleg entre sabers, experiències i aprenentatges), que es concep com a eina i com a objectiu alhora.
 
 

 

Com ho fem?

Les nostres intervencions es basen en la creació i foment d’espais de creativitat social compartint objectius i recursos. 

Ho fem des de diferents aproximacions de processos de participació social implicativa, de planificació i acció col·lectiva del territori, de ruralització de la perspectiva històrica, de diàleg i reconstrucció de el contorn social, urbà i el món rural, en la recuperació i visualització de la memòria popular i de les diferents identitats col·lectives, en l’acompanyament de processos d’organització. 

Per fer-ho creiem que és necessari que les intervencions i projectes socials i territorials es duguin a terme des d’una visió integral i integradora, superant així limitacions de la segmentació per àmbits temàtics o departaments.

 

Missió

L’Arada creativitat social som una cooperativa de treball d’iniciativa social i sense ànim de lucre.

Des de les pràctiques pròpies de l’Economia Social i Solidària, ens dediquem a la promoció social i comunitària de col·lectius, territoris, pobles i barris, acompanyant espais de creativitat social i acció col·lectiva.

Visió

Som un equip multidisciplinar, provinent dels camps de l’ecologia, les ciències ambientals, la sociologia, les ciències polítiques, del disseny i la comunicació gràfica.

Comptem amb una xarxa de persones i entitats col·laboradores d’arreu de Catalunya.

Valors

Treballem la promoció comunitària i sostenible de territoris i barris.

Ho fem des de la planificació estratègica, obrint espais de reflexió i acció col·lectiva, amb la diversitat d’actors locals i amb l’objectiu de consolidar xarxes i grups de treball. Impulsem accions sostenibles amb el seu entorn social, cultural, econòmic i ecològic.

Els nostres objectius

Som un projecte col·lectiu en què els diferents membres de l'equip posem el nostre treball a disposició de pobles, barris i ciutats. Treballem la promoció comunitària i sostenible del territori i ho fem des de diferents aproximacions: amb processos de participació social i d'acció col·lectiva del territori, de diàleg i reapropiació de l'entorn social, o amb la recuperació i visualització de la memòria popular per avançar cap a la transició ecosocial.

Totes les nostres intervencions es basen en la creació i foment d'espais de creativitat social.

Com vam començar el projecte?

Generant activitats que van des del relat cultural i històric compartit per explicar-se a través de llibres, rutes, plafons interpretatius i altres activitats culturals i turístiques, a activitats de promoció social i suport veïnal.

En els últims anys ha agafat més protagonisme el projecte que des dels inicis se'n diu Territori de Masies i, actualment, ha esdevingut una Cooperativa mixta de consum, serveis i agrària. Això és, posant especial èmfasi en la promoció del producte local, el desenvolupament econòmic, així com el reconeixement i promoció de la pagesia i la cultura popular pròpia d'aquest territori.

La feina que fem

La metodologia de treball des de la reflexió i per l'acció col·lectiva, des de la diversitat d'agents locals i per la coordinació i acció conjunta en un territori o barri. Potser per això a vegades resulta complex entendre la diversitat de temes en què ens dediquem, que són fruit del treball des de la nostra experiència multidisciplinària, i per la recurrència d'aquests temes i àrees de treball als entorns on hem anat arrelant-hi el treball a la Catalunya Central.

Treballem en una gran diversitat d’àmbits i àrees. 

Podem parlar de dues grans branques que al final es troben. Per una banda, el treball propi de promoció comunitària, de zones rurals i barris desafavorits, ja sigui en la seva promoció des dels elements propis que formen el seu paisatge, subratllant i acompanyant actors, xarxes locals, i fomentant la implementació d'entorns de governança publicoprivada-comunitària.

També concretant projectes de promoció social i cultural comunitària, o projectes de promoció de l'economia social i solidària. Treballem la memòria oral i el patrimoni immaterial com un recurs que permet valorar la història i singularitat dels pobles per recordar-se des de l'ahir, explicar-se i entendre el present i repensar-se en mires al futur, com a pobles i territoris.